Info seoses koroonaviirusega

Lasteaiarühma ja kooliruumidesse võivad lapsevanemad jt külastajad siseneda vaid maskidega ning igal sissepääsul on käte desinfitseerimise võimalus.

Väldime õpetajate tubades rohkearvulisi kogunemisi.

Väljastpoolt kooli raamatukogu külastavad kliendid peavad kasutama maski, sissepääsul käte desinfitseerimise võimalus.

Töötajatel, kes puutuvad kokku teiste inimestega väljastpoolt oma asutust, visiiri või maski kandmine nõutav.

Huviringide töö on võimalikult hajutatud, võimalusel viibitakse õues.

Võistlused ja rohke osavõtuga üritused peab ära jätma, eriti kui on oodatud osalema teistest piirkondadest osalejaid.

Jõulusündmusi, pidusid ja kokkusaamisi tohib korraldada väga piiratud rahvahulgale.

Oleme üksteise suhtes tähelepanelikud, suhtleme oma kolleegidega ja tuttavatega.

Vaimse tervisega seotud küsimustes on abiks: https://peaasi.ee/kysi-noustajalt/

Täpsem info piirangute kohta: https://www.kriis.ee/et