Ritsu Lasteaed-Algkool

Tere tulemast!

Tervislik toit

Mäng ja õppimine

Loov keskkond

Ritsu Lasteaed-Algkool

Ritsu Lasteaed-Algkool on lapsesõbralik, mugav ja turvaline õppeasutus, kuhu tulevad meelsasti lapsed, lapsevanemad, töötajad, kus on loodud võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks.

Lastevanematega on välja kujunenud tugevad partnerlussidemed, kus mõlemad pooled saavad aru koostöö vajadusest ja kasulikkusest.